banner

Kiểm toán độc lập

 

(Ecolaw.vn) - Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và công ty kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp – theo yêu cầu của doanh nghiệp.

 

Khi kết thúc quá trình kiểm toán, các kiểm toán viên sẽ lập một “Báo cáo kiểm toán”, thể hiện ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán.

 

Các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp sau khi được kiểm toán viên và công ty kiểm toán kiểm tra, xác nhận sẽ được xem là căn cứ để doanh nghiệp có thể sử dụng trong những trường hợp sau :

 

- Các cổ đông, các nhà đầu tư, các bên tham gia liên doanh, liên kết, các khách hàng và tổ chức, cá nhân khác xử lý các mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

 

- Giúp doanh nghiệp phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời các sai sót có thể xảy ra trong hoạt động của mình, góp phần thực hiện công khai báo cáo tài chính, phục vụ công tác quản lý, điều hành đơn vị, làm lành mạnh môi trường đầu tư.

 

Hoạt động kiểm toán độc lập phải tuân thủ 5 nguyên tắc sau :

 

1. Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và kết quả kiểm toán.
3. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp kiểm toán.
4. Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, lợi ích và tính trung thực, đúng pháp luật, khách quan của hoạt động kiểm toán độc lập.
5. Bảo mật các thông tin của đơn vị được kiểm toán.

 

( Theo Nghị định 105/2004)
-------------------------------------------------------------------------------------
Thuật ngữ pháp lý Ecolaw là sản phẩm trí tuệ của Công ty luật hợp danh Ecolaw, có ý nghĩa và nên sử dụng như là tài liệu tham khảo. Công ty luật hợp danh Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp Quí vị sử dụng vào các mục đích khác.

------------------------------------------------

Để thuận tiện trong việc tra cứu, Quí vị có thể truy cập vào "Danh mục thuật ngữ pháp lý Ecolaw" và tìm thuật ngữ mà mình muốn tra cứu.

 

Thứ ba, 29/07/2014

Tư vấn trực tuyến

Tỉ giá

CodeBuySell
AUD19770.9220068.92
CAD19362.3619792.71
CHF23172.6823640.01
DKK03886.99
EUR28314.0628654.35
GBP35648.8136222.58
HKD2702.822757.33
INR0360.74
JPY205.44209.38
KRW023.05
KWD075891.57
MYR06734.39
NOK03463.79
RUB0664.41
SAR05838.55
SEK03146.71
SGD16848.7417257.43
THB654.62681.98
USD2120521255

Giá vàng

Chứng khoán

Liên kết